't Werfje
KDV, peuterochtenden en BSO

Pedagogisch Beleid

De pedagogische visie bestaat uit vier pijlers: 

     Emotionele veiligheid

Wij zorgen voor een warme, veilige en vertrouwde omgeving waarin uw kind lekker zichzelf kan zijn en zich in eigen tempo kan ontwikkelen. In de veelzijdige binnen- en buitenruimte wordt uw kind uitgedaagd en kan dagelijks op ontdekkingstocht gaan, er is altijd wat te beleven. Wij bieden de kinderen leeftijdsadequate aandacht waar nodig en geven de ruimte en vrijheid waar dat gewenst is, want de behoeftes kunnen nogal verschillen in de leeftijd van 0-4jaar. Zo ervaart uw kind 't Werfje als een veilige omgeving.

      Sociale ontwikkeling

Op de opvang komen kinderen als vanzelfsprekend in contact met andere kinderen en volwassen.  Op deze manier leren zij spelenderwijs met anderen omgaan en kunnen zij zich sociaal veelzijdig ontwikkelen. Het kind zal ontdekken dat het, door zijn eigen gedrag, een reactie kan veroorzaken. Over het algemeen gaat het maken van sociaal contact tussen kinderen onderling van nature vanzelf, maar zo nodig wordt het gestimuleerd door de pedagogisch medewerker door het aanbod van spelletjes, liedjes en specifiek samenspel.

De mogelijkheid om op onze opvang op een vanzelfsprekende manier in contact te komen met dieren, maakt het ontwikkelen van sociale competenties zeer gevarieerd. Sommige kinderen kunnen veel emotionele steun ontlenen aan contact met en de aanwezigheid van een (vertrouwd) dier en zich op deze manier in sociaal opzicht ontwikkelen. 

  Persoonlijke ontwikkeling

Voor jonge kinderen is spelen een belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen van vaardigheden en het opdoen van kennis. Wij bieden de kinderen dan ook dagelijks een uitdagende binnen- en buitenruimte waarin ze kunnen spelen, leren en leven zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. De allerkleinste liggen rond te kijken op het gras, of ervaren de verschillende ondergronden vanuit de kinderwagen, de wat oudere lopen het heuveltje op en af, fietsen in het rond of spelen met zand en water, of gewoon "zijn" in de natuurlijke open ruimte, dit zijn allemaal belangrijke ontwikkelmomenten. Daarnaast worden er allerlei activiteiten op en rondom de boerderij aangeboden waar de kinderen aan mee kunnen doen. Denk hierbij aan het rapen van eieren, de boer helpen met het voeren van de koeien, picknicken in het vers gemaaide gras of wortels telen uit onze eigen moestuin. De pedagogisch medewerker begeleid deze activiteiten en probeert kinderen te stimuleren mee te doen, door in de nabijheid te blijven en het aanbieden van extra steun. 

      Normen en waarden

Voor het eigen maken van waarden en normen is het van belang dat kinderen kunnen leren van wat hen voorgeleefd wordt. Wij zijn ons bewust van de voorbeeldfunctie die wij hebben in het eigen maken van de normen en waarden met betrekking tot manier van omgang met mens, natuur en dieren, maar ook de manier van praten, woordgebruik en dagelijkse handelingen en gedragingen op onze opvang. Het met respect omgaan met elkaar, met de levende natuur en materialen, staan bij ons voorop.  Door te kijken en te luisteren, mee te mogen doen en zelf te mogen handelen, leren kinderen hun eigen weg daarin te vinden. Het ontwikkelen van eigenwaarde en vertrouwen in eigen handelen worden hierdoor positief gestimuleerd.


Een uitgebreide versie van het pedagogisch beleidsplan is op verzoek beschikbaar.