't Werfje
        dagopvang, peuterochtend,                                   naschoolse opvang en vakantieopvang 

De eerste keer naar 't Werfje

De overgangsfase van huis naar een kinderdagverblijf is voor kinderen een grote stap in hun nog jonge leven. Emotioneel gezien is het een spannende verandering en kan een indrukwekkende gebeurtenis zijn. Kinderen worden geconfronteerd met een ander dagritme, een nieuwe omgeving, nieuwe regels, andere kinderen, etc. 

Al deze nieuwe indrukken kunnen van (grote) invloed op het gedrag van kinderen in de eerste weken, ook thuis. Denk hierbij aan invloed op humeur, slaapgedrag, aanhankelijkheid en dergelijke. Dit is tijdelijk, net als hun ouders, moeten ook zij wennen aan de nieuwe situatie. De meeste kinderen zijn nog nooit naar een kinderopvang gebracht, waar ze worden opgevangen door 'vreemden'.   

Een wenperiode is er om het kind en pedagogisch medewerker aan elkaar te laten wennen, en om het kind zich thuis te laten voelen op de groep. Daarnaast krijgen ouders ook de gelegenheid om aan de nieuwe situatie te wennen, en kunnen proeven van de sfeer bij 't Werfje. 

Wij vinden het belangrijk om extra aandacht te geven aan het wennen op 't Werfje, omdat nieuwe ervaringen pas worden verworven wanneer het kind zich veilig en geborgen voelt. Daarnaast hebben kinderen een vaste vertrouwde groep, zodat de kinderen, zowel met de pedagogisch medewerker als met de andere kinderen (snel) een vertrouwde relatie kunnen opbouwen.

Wenbeleid.docx (149.58KB)
Wenbeleid.docx (149.58KB)