't Werfje
KDV, peuterochtenden en BSO

De eerste keer naar 't Werfje

De overgangsfase van huis naar een kinderdagverblijf is voor kinderen een grote stap in hun nog jonge leven. Emotioneel gezien is het een spannende verandering en kan een indrukwekkende gebeurtenis zijn. Kinderen worden geconfronteerd met een ander dagritme, een nieuwe omgeving, nieuwe regels, andere kinderen, etc. 

Al deze nieuwe indrukken kunnen van (grote) invloed op het gedrag van kinderen in de eerste weken, ook thuis. Denk hierbij aan invloed op humeur, slaapgedrag, aanhankelijkheid en dergelijke. Dit is tijdelijk, net als hun ouders, moeten ook zij wennen aan de nieuwe situatie. De meeste kinderen zijn nog nooit naar een kinderopvang gebracht, waar ze worden opgevangen door 'vreemden'. Daarom vinden wij het belangrijk om extra aandacht te geven aan het wennen op 't Werfje.  

Kinderen hechten zich aan vaste gewoontes en bekende mensen om zich heen. Nieuwe ervaringen worden pas verworven wanneer het kind zich veilig en geborgen voelt. Bij 't Werfje hebben kinderen een vaste vertrouwde groep, zodat de kinderen, zowel met de pedagogisch medewerker als met de andere kinderen (snel) een vertrouwde relatie kunnen opbouwen.    

Het wenbeleid beschrijft hoe wordt omgegaan met kinderen die nieuw instromen bij 't Werfje op een verticale groep. Een wenperiode is er om het kind en pedagogisch medewerker aan elkaar te laten wennen, en om het kind zich thuis te laten voelen op de groep. Daarnaast krijgen ouders ook de gelegenheid om aan de nieuwe situatie te wennen, en kunnen een beeld krijgen van de sfeer binnen 't Werfje. Wij adviseren ouders om hun kind mee te nemen naar het intakegesprek, zodat hij/zij al kan proeven aan de sfeer bij 't Werfje, terwijl zijn/haar ouders aanwezig zijn. De 1 e echte wendag vindt plaats op de ingangsdatum van het contract. 

Het is altijd spannend voor u en uw kind als hij/zij voor het eerst naar de kinderopvang gaat. Om ervoor te zorgen dat het uw kind aan niets ontbreekt, krijgt u bij het intakegesprek een lijstje mee wat kunt meegeven aan uw kind. Wij adviseren om alle spullen die worden meegebracht van thuis te voorzien van de naam van uw kind.


Wenbeleid36.doc (62.5KB)
Wenbeleid36.doc (62.5KB)