't Werfje
        dagopvang, peuterochtend,                                   naschoolse opvang en vakantieopvang 

14. Huisregels Agrarische Kinderopvang ’t Werfje 

Inschrijven KDV: Een kind vroegtijdig inschrijven voor een plaats in het KDV vergroot de kans dat Kinderopvang ’t Werfje kan voorzien in de vraag van de ouders. Inschrijven voor het kinderdagverblijf is mogelijk vanaf het moment dat u een kindje verwacht. Plaatsing gebeurt vanaf 2 maanden voorafgaand aan de opvang van uw kind.

Wennen: Kinderen en hun ouders moeten wennen aan de nieuwe situatie. Ineens wordt een kind weggebracht naar een nog vreemd persoon op een vreemde locatie. Ook voor ouders is het wennen dat hun kind naar de opvang gaat. Daarom hebben wij bij ’t Werfje een wenbeleid opgesteld, het daadwerkelijke wenschema wordt in overleg me u als ouders vastgesteld.

Wennen is een proces, dat niet alleen van invloed is op het gedrag tijdens de opvanguren. Ook thuis is te merken dat uw kind moet wennen aan de nieuwe situatie. Het kind kan aanhankelijker zijn dan anders, minder eten, of ineens weer wakker worden gedurende de nacht, terwijl het voorheen doorsliep. Vaak is het kind aan het begin ook extra moe, omdat het goed slapen in het nieuwe vreemde bedje, ook vaak wat tijd nodig heeft. Het is verschillend hoe lang kinderen moeten wennen, en hoe intens ze het wenproces ervaren, maar het komt altijd goed. Heb vertrouwen in uw kind, begeleidt hem/haar in het proces, overleg eventueel met de pedagogisch medewerkers hierover.

Brengen en ophalen van uw kind: Zolang u samen met uw kind in het gebouw of op het terrein van Kinderopvang ‘t Werfje verblijft, bent u zelf verantwoordelijk voor uw kind. In verband met de veiligheid voor de kinderen zorgt u ervoor dat u het hek achter u sluit als u uw kind komt brengen of halen. Ook het sluiten van de deur bij het ophalen en wegbrengen van uw kind is voor de veiligheid van de kinderen. Bij binnenkomst zorgt u voor het opbergen van de jas van uw kind. Het kan voorkomen dat u uw kind door een ander laat ophalen. Uit veiligheidsoverwegingen dient u persoonlijk aan de pedagogisch medewerkers van uw kind door te geven door wie uw kind opgehaald wordt. De pedagogisch medewerkers laat uw kind anders niet met derden meegaan. Op verzoek van de pedagogisch medewerkers moet de persoon zich (indien nodig) kunnen legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs. Kinderopvang ‘t Werfje streeft ernaar dat u uw kind brengt tussen 7.30 uur en 9.00 uur en haalt vanaf +/-16.30 uur. Het kinderdagverblijf is gesloten op algemeen erkende feestdagen en één week per jaar, tussen kerst en oud en nieuw.

Overdracht: De overdracht is het moment dat de pedagogisch medewerker en ouders elkaar informeren over hoe het thuis en bij Kinderopvang ‘t Werfje is gegaan. Dit is een mondelinge overdracht voor kinderen vanaf 1jaar, bij het halen en brengen van uw kind. Voor jongere kinderen wordt dit ondersteund met het ‘schriftje’, zie het kopje voor meer informatie. Door goed op de hoogte te zijn over wat er met uw kind is gebeurd, kunnen beide partijen goed inspelen op de behoeftes van uw kind

Schriftje baby’s Voor baby’s houden we tot de leeftijd van 1 jaar een schriftje bij waar het voedings- en slaapritme, verloop van de dag en andere bijzonderheden in bij worden gehouden. U kunt in het schriftje ook zelf belangrijke zaken aangeven. U kunt zelf een schriftje kopen en meebrengen, of een krijgt een schriftje van ons.

Oudergesprekken: Conform het pedagogisch beleid van ‘t Werfke vindt elk jaar, tussen u en de mentor van uw kind, een gesprek over uw kind plaats. In dit oudergesprek informeert de pedagogisch medewerker u over het welbevinden van uw kind. Ook kunt u de medewerker informeren hoe het met uw kind thuis gaat.

Kleding: U dient zorg te dragen dat er tenminste één stel reserve kleren in het bakje van uw kind aanwezig is. In de winter wordt een skipak aangeraden, zeker voor de kleintjes. Wel graag de naam uw kind in de kleding zetten. De kinderopvang zorgt voor laarsjes en een overall voor ieder kind. Bij mooi zomerweer mag zwemkleding, maar ook een petje niet ontbreken.  

De kinderen spelen intens bij Kinderopvang ’t Werfje, en doen mee met verschillende activiteiten met bijvoorbeeld zand, verf of lijm. Houdt u hier rekening mee bij het kleden van uw kind. Wij proberen te voorkomen dat kleding beschadigt of niet meer schoon wordt. Desondanks kan het gebeuren dat kleding, kinderopvang ‘t Werfje kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. En een stel reservekleding is een musthave.

Sieraden: Het dragen van sieraden door kinderen onder de vier jaar raden wij sterk af. Kinderopvang ‘t Werfje is niet verantwoordelijk voor mogelijk letsel ten gevolge van het dragen van een sieraad. Ook voor beschadiging of verlies kan Kinderopvang ‘t Werfje niet aansprakelijk gesteld worden. In verband met verstikkingsgevaar zijn ook kledingstukken waarin touwtjes rond de hals zitten niet toegestaan. Dit geldt ook voor andere touwtjes en strikjes, langer dan 22 centimeter op andere plaatsen aan kledingstukken.  

Bakje: Alle KDV kinderen hebben een eigen mandje. Hierin kunnen persoonlijke dingen (voorzien van naam) bewaard worden zoals:

 • Reservekleding (minimaal 1 setje nieuwe kleren)

 • Onderkleding

 • Bovenkleding

 • sokken

 • Knuffels  

 • Container met melkpoeder per voeding bij voorkeur voorzien van sticker met hoeveelheid toe te voegen water (evt. etiket laten printen tijdens intakegesprek, en bij verandering)

 • Eigen fles/drinkbeker (gaat bij voorkeur weer mee naar huis)

 • Speen

Zuigelingen: De jongste baby´s hebben hun eigen voedingsschema dat in overleg met de ouders is vastgesteld. Hierdoor wordt het ritme, zoals het kind dat van thuis kent, voortgezet tijdens kinderopvang bij  ‘t Werfje. Ouders dienen wanneer zij hun kind brengen te zorgen voor:

 • een schone fles met schone speen  

 • voedingscontainers met daarin de juist afgemeten hoeveelheid melkpoeder per fles  

 • extra voedingseenheid die dient als reserve  

 • Ouders dienen als zij hun kind komen halen de flessen en containers weer mee naar huis te nemen. ‘t Werfje spoelt de flessen na gebruik om; ze zijn dus nog niet optimaal gereinigd. Wij adviseren de flessen inclusief speen wekelijks uit te koken. 

Borstvoeding:  Borstvoeding die bedoeld is om in een fles te geven, dienen ouders per dag, gekoeld of in bevroren toestand aan te leveren, en in de koelkast te plaatsten.

Fopspeen: Kinderen mogen hun speentje van thuis meenemen naar Kinderopvang ‘t Werfje. Heeft uw kind een nieuwe speen, geef dit dan door aan de pedagogisch medewerkers. U bent zelf verantwoordelijk voor het uitkoken en tijdig vernieuwen van het speentje. Controleer de speen regelmatig op scheurtjes. Omdat er kans bestaat op verstikking door het gebruik van een kapotte speen, mogen spenen met scheurtjes niet gebruikt worden bij Kinderopvang ’t Werfje, en zullen wij hier ook regelmatig op controleren.

Luiers: Deze worden geleverd door Kinderopvang ‘t Werfje. We gebruiken één merk luiers; Etos huismerk. Mocht u de voorkeur geven aan een ander merk, geef dit dan door aan de pedagogisch medewerkers. U dient er dan zelf voor te zorgen dat aan het begin van iedere opvangdag 5 luiers op voorraad zijn in het mandje van uw kind. Deze luiers dient u zelf aan te schaffen. Voor het gebruik van eigen luiers wordt geen restitutie verleend.

Luiercontainer: Op de parkeerplaats van ’t Werfje vind u een luiercontainer. Hier kan iedereen de gebruikte luiers in zakken (evt. verkrijgbaar bij het kinderdagverblijf) weggooien. Eenmaal per 2 weken wordt de container geledigd.

Maaltijden en tussendoortjes: Eten en drinken wordt verzorgd door Kinderopvang ‘t Werfje. Iedere dag krijgt uw kind vers fruit/groente en een broodmaaltijd, soms nog een extra snack als een cracker of een soepstengel. In overleg is het mogelijk om over individuele wensen, zoals een speciaal dieet, afspraken te maken. Dit geldt ook voor wensen betreffende vegetarisch voedsel. Wanneer u eten/drinken van thuis meebrengt dient u dit in de koelkast te plaatsen of aan de pedagogisch medewerk(st)er te geven.

Trakteren: Wij vinden het gewenst dat de traktaties die de kinderen uitdelen verantwoord, veilig en gezond zijn. Op de site van het voedingscentrum of facebook vindt u leuke tips.

Slapen: Kinderen, tot de leeftijd van ongeveer twee jaar, slapen in een slaapzak (zomer- of winterzak) die door ‘t Werfje wordt aangeschaft, of vanuit thuis kan worden meegebracht. De slaapzak blijft op het KDV en wordt door het KDV gewassen. Wij hanteren het protocol wiegendood, waarin alle richtlijnen en maatregelen staan m.b.t. het slapen bij Kinderopvang ‘t Werfje. Als u zich hierin niet kunt vinden, en bijvoorbeeld een buikslaper heeft, kunt u hiervoor schriftelijk toestemming geven tijdens de intake.

Medicijnen: Het kan zijn dat uw kind medicijnen gebruikt. Om te zorgen dat de toediening hiervan goed uitgevoerd wordt, maken wij gebruik van een medicijnformulier. Op dit formulier wordt de wijze van toediening en de dosering vastgelegd. Zorg dat u het medicijn beschikbaar stelt in de originele verpakking inclusief de gebruiksaanwijzing en dat de houdbaarheidsdatum niet overschreden is.

Paracetamol: Paracetamol wordt veel gebruikt bij kleine kinderen, o.a. bij het doorkomen van tanden en kiezen (al dan niet met koorts), na een inenting of bij pijn of koorts zonder directe aanleiding. Op advies van de GGD wordt door de pedagogisch medewerkers geen paracetamol toegediend. Koorts heeft namelijk altijd een oorzaak, die vaak niet direct aan te tonen is. Stel dat het kind ernstig ziek wordt en de koorts is onderdrukt met paracetamol, kan het kinderdagverblijf aansprakelijk worden gesteld. Indien ouders ’s ochtends thuis een kind paracetamol geven, ligt de verantwoording daarvan bij de ouder.

Ongeval tijdens opvang: Meestal gaat het om kleine ongelukjes als botsingen, vallen etc. waarbij blauwe plekken of bulten het letsel zijn. U wordt aan het einde van de dag hierover geïnformeerd. Wanneer het een groter ongeval is zal de pedagogisch medewerker in eerste instantie eerste hulp verlenen. Wanneer een bezoek aan een arts gewenst is zal de pedagogisch medewerker contact met u opnemen en overleggen wie er met uw kind de arts gaat bezoeken. Bij Kinderopvang ’t Werfje worden ongevallen geregistreerd. Hierbij wordt informatie over het ongeval, het letsel, de behandeling  beschreven, en of en hoe we dit ongeval in het vervolg kunnen voorkomen. Aan het einde van elk jaar worden alle ongevallen geïnventariseerd en geëvalueerd. Ook zal deze inventarisatie bij de jaarlijkse controle van de GGD worden besproken.

Ziek: Kinderen in de kinderopvang kunnen ziek worden. Kinderopvang ‘t Werfje heeft een ziektebeleid opgesteld, waarin afspraken staan over hoe wij omgaan met kinderen die ziek zijn of worden. Wanneer kinderen te ziek zijn om te blijven, wordt er contact met u of uw noodpersoon opgenomen, met het verzoek het kind te komen halen

Afwezigheid melden: Mocht uw kind Kinderopvang ’t Werfje een dag niet komen, bijvoorbeeld in verband met ziekte, dan verzoeken wij u dit o vroeg mogelijk door te geven per telefoon (appen, sms’en of bellen). Zo wordt enerzijds voorkomen dat er verwarring ontstaat op de groep, en kunnen wij hier anderzijds eventueel rekening mee houden met de planning.

Ruildagen: Wanneer uw kind een dag niet naar de opvang komt, krijgt u hiervoor een ruildag. Dit kan zijn in verband met ziekte, maar ook als een nationale feestdag op uw vaste opvangdag valt. Tevens is er de mogelijkheid om uw reguliere opvangdag eenmalig te ruilen in overleg.

Wijzigen van opvangdagen: Als u de opvangdagen van uw kind structureel wenst te wijzigen, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken, bij voorkeur middels de ouderlogin. Wilt u minder opvangdagen dan dient u een opzegtermijn van één maand in acht te nemen. Uitbreiding en wijziging van de dagen kan alleen als de bezetting dit toelaat. Indien de wijziging zondermeer doorgevoerd kan worden, krijgt u van ons een wijzigingsovereenkomst. Is het echter niet of nog niet mogelijk dan nemen wij contact met u op.

Te laat ophalen: Natuurlijk kan het een keer voorkomen dat u uw kind voor of na de door u aangevraagde opvangtijden komt brengen of halen, omdat u eerder naar uw werk moet of dat u later bent door onvoorziene omstandigheden. Zolang dit een keertje voorkomt, is dit geen probleem. Wanneer dit echter structureler voorkomt en de opvangtijden misschien niet aansluiten op uw werktijden, kunt u een wijziging in uw contract aanvragen. Anders zijn we genoodzaakt een toeslag te berekenen van € 5,00 per kwartier.

Pedagogisch medewerkers: We hebben een vast team van pedagogisch medewerkers. De eisen die wij aan pedagogisch medewerkers stellen, zijn conform de CAO kinderopvang en het convenant kwaliteit voor de branche kinderopvang. Alle pedagogisch medewerkers hebben de basiscursus kinder-EHBO en reanimatie gevolgd, welke ook om de twee jaar herhaald wordt. De pedagogisch medewerkers werken zoveel mogelijk op vaste dagen, wat de continuïteit in de groep bevordert. Natuurlijk kunnen de pedagogisch medewerkers afwezig zijn door het opnemen van vrije dagen of ziekte. Wij begrijpen dat de afwezigheid van pedagogisch medewerkers vervelend kan zijn voor u en uw kind, daarom zorgen vaste inval-pedagogisch medewerkers voor een zo groot mogelijke continuïteit.

Oudercommissie: Deze bestaat uit een groep van enthousiaste ouders die zich inzetten voor de belangen van ouder en kind. Vanuit de wet op de kinderopvang heeft de oudercommissie het recht Kinderopvang ’t Werfje te adviseren. De activiteiten en de werkwijze van de oudercommissie zijn vastgelegd in het oudercommissiereglement. Eens per kwartaal vergadert de voltallige OC.

Privacy: Regelmatig zullen er foto's en/of video-opnames van de kinderen worden gemaakt, bijvoorbeeld tijdens speciale activiteiten. Deze worden gedeeld op de besloten ouderlogin. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit schriftelijk aangeven, tijdens het intake gesprek, zodat wij hier rekening mee kunnen houden. Hiernaast kunnen foto’s ook worden gebruikt voor promotiedoeleinden, zoals bij een artikel op facebook of gedrukte media. In dit geval zullen de kinderen onherkenbaar zijn (van achter op de foto) of gemaakt worden (blurren/ster over het gezicht).

Omgangsvormen: Agrarische Kinderopvang ‘t Werfje is een veilige plek waar kinderen en volwassenen met elkaar omgaan op basis van respect en gelijkwaardigheid. Agressie of intimidatie, in welke vorm dan ook, wordt onder geen enkele omstandigheid getolereerd.

Roken: Wij zijn van mening dat roken en kinderen niet samengaan, daarom is het niet toegestaan te roken op het terrein van het kinderdagverblijf.

Veiligheid en vergunningen: Vanuit de gemeente zijn er richtlijnen opgesteld voor de veiligheid van de accommodatie. Hieruit voortvloeiend krijgt Kinderopvang ’t Werfje minimaal 1x per jaar controle vanuit de GGD wat betreft de hygiëne en de veiligheid. De locatie beschikt over degelijke brandblusapparatuur, dat jaarlijks wordt geïnspecteerd.

Landelijk Register Kinderopvang: In het kader van de Wet Kinderopvang heeft de gemeente een register opgesteld. Alleen als er gebruik wordt gemaakt van geregistreerde kinderopvang hebben ouders recht op de kinderopvangtoeslag. Ons LRK-nummers

 KDV: 698 347 523                                  BSO:221 171 897

Dieren: Dieren zijn volop aanwezig in en om de opvanglocatie. We aaien, knuffelen en verzorgen tal van dieren samen met de pedagogisch medewerkers en de boer. Wel zorgen we hierbij voor extra hygiëne maatregelen zoals het gebruik van laarsjes en overalls en het aanleren van een goede handhygiëne.

Kinderwagens/Maxi-Cosi stallen: Wegens ruimtegebrek, dus uit veiligheidsoogpunt, kunt u uw kinderwagen niet bij Kinderopvang ‘t Werfje achterlaten. Beter is het dus om niet met de kinderwagen naar Kinderopvang ’t Werfje te komen, of de kinderwagen weer mee naar huis te nemen. Er is wel plaats voor enkele Maxi-Cosi, maar ook niet oneindig, dus stem dit af met de pedagogisch medewerkers.

Kinderziekten en epidemieën Bij een uitbraak van een kinderziekte of epidemie raadplegen wij de GGD en handelen wij minimaal conform de voorschriften en adviezen van deze organisatie. Wij zullen u door middel van een flyer op de hoogte houden welke ziekte er heerst binnen het kindercentrum. Meldt altijd aan de pedagogisch medewerkers als uw kind een kinderziekte heeft, of als u dit vermoedt.

Calamiteiten: Bij calamiteiten kan het nodig zijn om het gebouw te ontruimen. Dit gebeurt uit voorzorg of omdat er direct gevaar is voor de kinderen en anderen die zich bij Kinderopvang ‘t Werfje bevinden. Wanneer er besloten wordt tot een ontruiming delen de pedagogisch medewerkers u dit mee. Zodra dit het geval is, verlaat u op rustige wijze het pand. U volgt gedurende een calamiteit altijd instructies op van het personeel/aanwezige BHV’er van Kinderopvang ‘t Werfje. Meldt altijd aan de pedagogisch medewerker als u uw kind meeneemt.

Aansprakelijkheid en verzekeringen: Voor alle kinderen die gebruik maken van opvang en al het personeel van Kinderopvang ’t Werfje is een ongevallen- en WA-verzekering afgesloten. Kinderopvang ‘t Werfje is niet aansprakelijk voor het wegraken of beschadigen van kleding of meegebracht speelgoed.